Ga naar de inhoud
Home » Geluidsschermen

Geluidsschermen

De natuurlijke oplossing voor geluidsoverlast door geluidsschermen
In Nederland en andere verkeersintensieve landen zijn geluidsschermen nodig om woonkernen te beschermen tegen het lawaai van snelwegen. Hoewel de maatregel vaak wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, hoeft dat nog niet te betekenen dat het zicht vanaf de snelweg saai en geestdodend wordt. Geluidsschermen kunnen zich ook op een natuurlijke manier in het landschap voegen, of juist het tegenovergestelde bereiken: een opvallend decoratief element worden.

In beide gevallen kan hout een hoofdrol spelen in de vorm van geluidsschermen al dan niet gecombineerd met andere materialen zoals glas, metaal en beton.

Elke houtsoort, elke afwerking, elke toepassing een eigen ‘look and feel’.
Hout kent zoveel variëteiten, die op zoveel manieren kunnen worden toegepast en met zoveel andere bouwmaterialen kunnen worden gecombineerd, dat het aantal mogelijkheden in geluidsschermen bijna onbeperkt is.

Talrijke variaties in loof- en naaldhout van tropische of Europese origine, eventueel verduurzaamd of geschilderd: elke houtsoort en elke afwerking en elke toepassing heeft een eigen ‘look and feel’.

Met hout kan preciezer en eenvoudiger dan met welke andere materiaalsoort tegemoet worden gekomen aan de specifieke eisen die aan elk nieuw project worden gesteld. Hout is van nature zó veelzijdig en prima te gebruiken voor geluidsschermen.

Projectafdeling
De projectafdeling van Wijma kan bogen op een uitgebreide praktische ervaring met hout in zijn algemeenheid en de toepassing ervan in geluidsschermen in het bijzonder. Afhankelijk van de doelstelling (reflectie of absorptie), de omgeving waarin het werk moet worden gerealiseerd, andere functionele en esthetische eisen en uiteraard ook het beschikbare budget, denken we en ontwerpen we graag mee aan geluidsschermen.

Geluidsschermen Ypenburg (NL)

  • door

Houtsoort: Geïmpregneerd Noord-Europees Grenen Omschrijving: Levering van elegant gebogen prefab geluidsschermen aan de A4 bij Ypenburg.