Meteen naar de inhoud

Certificeringen

PEFC

De afkorting PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification staat voor het programma voor de goedkeuring van bos certificeringsystemen. PEFC is een wereldwijde non-profit organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.

Door middel van de certificering van het bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Bedrijven verderop in de keten kunnen hout uit een dergelijk bos vervolgens door middel van een gecertificeerde handelsketen verder verwerken in PEFC-gecertificeerde producten.

PEFC-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het PEFC logo. Het PEFC logo op een product geeft aan dat dit product afkomstig is uit duurzaam beheerd, PEFC gecertificeerd bos. Enkel bedrijven die een PEFC gecertificeerde handelsketen hebben mogen het PEFC logo op producten aanbrengen.

Ook Wijma heeft de mogelijkheid om PEFC gecertificeerd hout te leveren. Haar vestiging in Kampen heeft hiervoor een gecertificeerde handelsketen zodat de levering van PEFC gecertificeerd hout kan worden gegarandeerd.

Duurzaam inkopen
Hout met een PEFC keurmerk (m.u.v. hout uit Maleisië) voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. PEFC-gecertificeerd hout kan hierdoor worden gebruikt om een verantwoorde invulling te geven aan het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse Overheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.inkoopduurzaamhout.nl. Ook andere Europese lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België, accepteren in het kader van hun duurzaam inkoopbeleid PEFC als bewijs voor aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout.

Door middel van de certificering van het bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Bedrijven verderop in de keten kunnen hout uit een dergelijk bos vervolgens door middel van een gecertificeerde handelsketen verder verwerken in PEFC-gecertificeerde producten.

PEFC-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het PEFC logo. Het PEFC logo op een product geeft aan dat dit product afkomstig is uit duurzaam beheerd, PEFC gecertificeerd bos. Enkel bedrijven die een PEFC gecertificeerde handelsketen hebben mogen het PEFC logo op producten aanbrengen.

Ook Wijma heeft de mogelijkheid om PEFC gecertificeerd hout te leveren. Haar vestiging in Kampen heeft hiervoor een gecertificeerde handelsketen zodat de levering van PEFC gecertificeerd hout kan worden gegarandeerd.

Duurzaam inkopen
Hout met een PEFC keurmerk (m.u.v. hout uit Maleisië) voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. PEFC-gecertificeerd hout kan hierdoor worden gebruikt om een verantwoorde invulling te geven aan het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse Overheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.inkoopduurzaamhout.nl. Ook andere Europese lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België, accepteren in het kader van hun duurzaam inkoopbeleid PEFC als bewijs voor aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout.

Duurzaam beheerd bos met het PEFC systeem

Meer informatie

PEFC certificering

Het PEFC systeem bestaat uit de onderdelen; bos- en handelsketencertificering. Een combinatie van beide systemen maakt het mogelijk om hout uit duurzaam beheerd bos toe te passen.

PEFC boscertificering

Binnen het PEFC systeem vormen nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer het uitgangspunt. Deze nationale standaarden moeten voldoen aan de PEFC Sustainability Benchmark om goedgekeurd te kunnen worden door PEFC. Deze benchmark (standaard) beschrijft verschillende sociale-, economische- en ecologische criteria waaraan duurzaam bosbeheer dient te voldoen. Boseigenaren die hun bos op een duurzame manier beheren kunnen zich op basis van een PEFC goedgekeurde nationale standaard laten certificeren door een onafhankelijke certificerende instantie. Deze instantie controleert of ook daadwerkelijk aan alle principes en criteria van duurzaam bosbeheer wordt voldaan. Indien dit het geval is ontvangt de bosbeheerder van de certificeerder een certificaat. Dit certificaat is in principe vijf jaar geldig en zal ieder jaar opnieuw door de certificerende instantie worden geëvalueerd

Popup PEFC Sustainability Benchmark

Criteria PEFC Sustainability Benchmark

 • De biodiversiteit van bosecosystemen wordt gehandhaafd of verbeterd;
 • De ecosysteemdiensten die bossen bieden worden erkend:
  bossen zorgen voor voedsel, vezels, biomassa en hout;
 • bossen zijn een essentieel onderdeel van de watercyclus, leggen koolstof vast en slaan het op en voorkomen bodemerosie;
 • bossen bieden leefomgeving en onderdak voor mensen en wilde dieren; en
  bossen bieden spirituele en recreatieve voordelen;
 • Chemicaliën worden vervangen door natuurlijke alternatieven of het gebruik ervan is beperkt;
 • De rechten van werknemers en hun welzijn worden beschermd;
 • De lokale werkgelegenheid wordt aangemoedigd;
 • Rechten van inheemse volken worden gerespecteerd;
 • Activiteiten worden ondernomen binnen het geldende juridische kader.

PEFC handelsketen certificering (COC)

Een PEFC handelsketencertificaat (ook wel Chain of Custody genoemd) maakt het mogelijk om PEFC gecertificeerde producten te traceren door de handelsketen. Het garandeert het gescheiden houden van hout uit een PEFC gecertificeerd bos met hout uit andere (ongewenste) bronnen. Ook een handelsketencertificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke certificerende instantie die de certificaathouder jaarlijks opnieuw controleert.

De hierboven weergegeven tekst is een eigen samenvatting van de PEFC Sustainability Benchmark (PEFC Council Minimum Requirements Checklist). Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het originele document verwijzen wij naar de website van PEFC www.pefc.org

PEFC

Labels & Claims

Bedrijven die een PEFC handelsketencertificaat hebben kunnen het PEFC logo gebruiken voor hout dat afkomstig is uit een PEFC gecertificeerd bos. Op dit label staat onder andere een PEFC logonummer dat gekoppeld is aan het PEFC handelsketencertificaat. Door middel van het PEFC Council Informatie Register op register.pefc.cz kan meer informatie worden ingewonnen over bijvoorbeeld de actuele geldigheid van het certificaat.
foto bosbeheer 2

Wijma & PEFC

Wijma beheert zelf geen bossen volgens de criteria van de PEFC Sustainability Benchmark, maar heeft wel de mogelijkheid om hout met een PEFC label te verhandelen. Hiertoe heeft Wijma Kampen B.V., de hoofdvestiging van Wijma in Kampen, een PEFC-gecertificeerde handelsketen voor de bewerking en handel van PEFC-gecertificeerd hout en houtproducten.
Certificaatnummer:CH10/0760
PEFC Logonummer:PEFC/30-31-142
Wijma-2021.05.18-7832
bosna1

PEFC downloads