Ga naar de inhoud
Boogbruggen

Projecten GWW

Boogbruggen

Wanneer de overspanningen meer bedragen dan ca 25 meter is het te overwegen om gebruik te maken van de uitstekende eigenschappen van azobe om druk op te nemen. Dit kan uitstekend in de vorm van boogbruggen.De boog kan zich zowel boven het loopdek bevinden als onder het loopdek. Diverse tussenvormen zijn uiteraard mogelijk.

Bogen zijn draagconstructies die overwegend op druk worden belast. De meest ongunstige belasting treedt op wanneer de brug over de halve lengte wordt belast, waardoor aanzienlijke momenten in de boog ontstaan. De boogvorm is in het algemeen een parabool, een cirkel of een sinus, waarvan de hoogte van de boog constant kan zijn met de lengte, of waarvan de hoogte variërend is. De boog kan worden uitgevoerd als twee – of driescharnierpunt.

Het rijdek / loopdek ten opzicht van de boog kan zich eronder, erboven of ertussen bevinden.

Boogbrug met tussenliggend dek

Een tussenvorm is een brug waarbij het dek tussen beide bogen wordt aangebracht. In verband met de vrije hoogte voor het dek, kan het topgedeelte van de bogen niet voorzien worden van een windverband.

Bovenliggende boog

Hoewel het type bovenliggende boog in Nederland in hout nog niet is uitgevoerd, hebben Nederlandse bedrijven dit soort bruggen in het buitenland veelvuldig geleverd, tot vrije overspanningen van de boog van 52 m. Doordat alle belastingen van het dek via de hangers naar de boogliggers worden afgedragen, ontstaan bij de opleggingen zowel verticale als horizontale krachten die door de fundering opgenomen kunnen worden.

Indien dit wat betreft de horizontale spatkrachten niet mogelijk is, kan het dek dienst doen als trekband. De zijdelingse stabiliteit kan worden verhoogd door de boogliggers schuin te plaatsen.

Projecten Boogbruggen

Onderliggende boog

Wanneer de plaatselijke omstandigheden het toelaten, zoals bij voldoende profiel van vrije ruimte onder de bogen, kan het dek over de boog lopen. De voorzieningen voor zijdelingse stabiliteit zijn over het algemeen eenvoudiger, omdat de gehele boog voorzien kan worden van een windverband, hetgeen bij een bovenliggende boog niet het geval is. De spatkracht dient door de fundering te worden opgenomen. Het brugdek kan langer worden uitgevoerd dan de overspanning van de boog door toepassing van extra steunpunten.

Boogbruggen

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met: Wijma Kampen B.V. telefoonnummer: 038-3316444 of per mail: wijma@wijma.com.

Laat uw gegevens achter in dit formulier en we nemen contact met u op.