Ga naar de inhoud
type-f-ophaalbrug

Projecten GWW

Ophaalbrug

Ophaalbruggen zijn bij uitstek geschikt waarbij in dichte stand wegverkeer kan passeren en in open stand scheepvaartverkeer. Deze bruggen bestaan uit een val (loop/rijdek), een hameipoort en een balans met contragewicht. Bij kleine houten ophaalbruggen kan de brug bediend worden met een eenvoudige handlier. Ekan echter ook gekozen worden voor een elektrische of hydraulische bediening. De ophaalbrug kan met 1 of 2 hameipoorten worden uitgevoerd

Ophaalbrug

Een ophaalbrug bestaat in hoofdzaak uit het val, de balans, de hameipoort, het contragewicht of ballast, de hangstaven respectievelijk voorkettingen. Voor elke beweegbare brug geldt dat het beweegbaar gedeelte in elke stand in evenwicht dient te zijn, hetgeen afhankelijk is van de plaats van het contragewicht en het zwaartepunt van het val. De ophaalbrug dient hiertoe ook aan een aantal voorwaarden te voldoen

Voorwaarde voor evenwicht in elke stand:

  • De draaipunten A, B, C en D vormen de hoekpunten van een parallellogram.
  • De lijn tussen het zwaartepunt van de balans (F) en het scharnierpunt aan de bovenzijde van de hameistijl dient evenwijdig te lopen aan de lijn tussen het zwaartepunt van het val en het scharnierpunt aan de onderzijde van de hameistijl (B), dus BE // CF
  • De som van de statische momenten van het val en van de balans ten opzichte van de lijn door de draaipunten op de hameistijl moet nul zijn.

 
Indien de doorvaartbreedte te groot wordt voor één val, kan men besluiten tot de bouw van een dubbele ophaalbrug, hetgeen alleen nog in hout wordt toegepast.

Projecten bruggen

Ophaalbrug

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met: Wijma Kampen B.V. telefoonnummer: 038-3316444 of per mail: wijma@wijma.com.

Laat uw gegevens achter in dit formulier en we nemen contact met u op.