Ga naar de inhoud
Home » Sluisdeuren Woudagemaal Lemmer

Sluisdeuren Woudagemaal Lemmer

  • door

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslãn

Houtsoort: Demerara Groenhart

Omschrijving: Restauratie sluisdeuren Woudagemaal Lemmer. Restauratie van totaal 8 deuren. Het ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal staat bij Tacozijl (nabij Lemmer) en wordt gebruikt om het waterpeil in Friesland te verlagen.

Wijma heeft vanaf maart 2013 de deuren gerestaureerd. Dit is in nauwe samenwerking gegaan met de opdrachtgever en zijn adviseurs (Monumentenzorg Noord-Nederland en Royal HaskoningDHV).
Het eindresultaat van de restauratie is prachtig en getuigt van echt vakmanschap!